alternator

mechanika samochodowa Pruszków Ursynów

Tłoki: Diagnostyczne kody usterek i stopklatka Diagnostyka Kody usterek (DTC) to kody, które elektroniczna jednostka sterująca pojazdu (ECU) generuje po wykryciu nieprawidłowego działania lub innych problemów. Istnieją trzy różne typy tych kodów:   Potwierdzone kody wskazują potwierdzone wadliwe działanie komponentów. Mogą one wymagać naprawy pojazdu.   Oczekujące kody wskazują tymczasowe uszkodzone składniki. Nie musi to oznaczać nieprawidłowego działania komponentu.   Permanent Codes wskazują historyczne potwierdzone kody. Zostaną one automatycznie wyczyszczone tylko przez system OBD. Freeze Frame is a captured recording of the engine's conditions at the time a malfunction is detected. It can provide valuable information for diagnosing intermittent problems. The Freeze Frame contains: DTC that caused the malfunction Recording of parameter readings In addition to reading the generic and manufacturer specific diagnostic trouble codes and freeze frame, you can also reset the DTCs. This will also clear the Check Engine Light. The software contains also offline DTC database for searching and browsing all the trouble codes. The DTC database contains over 14000 trouble codes that the software has description for. Starting from version 2.0, it's also possible to export or save the Diagnostic Trouble Code and Freeze Frame information to a text file. The file can be then easily shared with others, or archived on a disk for later need.